Intellectual Outputs translated versions available

Intellectual Outputs “AAC@school Training Programme” & “AAC@school Toolkit” are available in English

Le Opere d’Ingegno “AAC@school Programma Formativo” e “AAC@school Toolkit” sono disponibili in Italiano

Los resultados intelectuales “AAC @ school Training Program” y “AAC @ school Toolkit” están disponibles en Español

Intellektuelle Ergebnisse “AAC @ school Training Program” und “AAC @ school Toolkit” sind in Deutscher Sprache verfügbar

Entelektüel Çıktılar “AAC @ okul Eğitim Programı” & “AAC @ okul Araç Seti” Türkçe olarak mevcuttur

Интелектуалните резултати “AAC @ school Training Program” и “AAC @ school Toolkit” са достъпни на български език

 

 


Project Partners

 

AAC@school for social inclusion – Project nr. 2017-1-IT02-KA201-036667